Headlines
  • Cách tạo ảnh hưởng lên người khác - Là người lãnh đạo, chúng ta làm rất nhiều công việc. Chúng ta truyền cảm hứng. Chúng ta hoà giải. Chúng ta ra quyết định. Chúng ta dẫn dắt. Và chúng ta phải làm rất nhiều thứ khác nữa  như là một phần công việc hàng ngày. Tuy nhiên, cùng...
  • Phát triển khả năng lãnh đạo ở mọi lứa tuổi - Trong đời người, có nhiều cơ hội để thực hành vai trò lãnh đạo và phát triển khả năng lãnh đạo. Một số người trở thành lãnh đạo từ sớm – làm lớp trưởng từ năm học lớp 8, là thủ lĩnh trò chơi cũng như chuyên “đầu têu” ra...
  • Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam (Phần 2) - Phần 1: Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam  Thế giới qua hơn nửa thế kỷ nay đã chứng tỏ rằng bất bạo động là phương pháp đấu tranh duy nhất thực sự hữu hiệu trong việc xây dựng nền tảng dân chủ. Có nhiều lý do để...
  • Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1) -   Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả những diễn biến lịch sử, những phát triển kinh tế, xã hội, và những khám phá khoa học đều...

Phong trào/Nhân Vật

[ View All ]

Hoàn cảnh và vị thế tác động đến chúng ta...

Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Thẩm vấn: (Phần 6)-Hướng dẫn cho nhà hoạt động làm...

Thẩm vấn: (Phần 5)- Các loại câu hỏi dùng trong...

Dưới đây là một loại câu hỏi có thể được người thẩm vấn sử dụng trong việc thẩm vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Người bị thẩm vấn nên có sự chuẩn bị trướ...

Thẩm vấn: (Phần 4) – Các kỹ thuật thẩm vấn...

Phi bạo lực

[ View All ]
Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam (Phần 2)

Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt...

Phần 1: Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam  Thế giới qua hơn nửa thế kỷ nay đã chứng tỏ rằng...
Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1)

Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt...

  Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của...
Các nhân tố chính làm nên thành công của một phong trào xã hội

Các nhân tố chính làm nên thành công...

Bài viết sử dụng trường hợp Phong trào Dân quyền tại Mỹ để phân tích/ Tác giả: Kathy Emery, giảng viên Khoa học chính...
Danh mục bạn phải biết để kết thúc chế độ độc tài

Danh mục bạn phải biết để kết thúc...

(Cảnh báo: Bài nghiên cứu dài hơn 7000 từ, nhưng bạn không thể dừng lại cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng)...
Thế giới đang chứng tỏ Martin Luther King đúng đắn về phi bạo lực như thế nào

Thế giới đang chứng tỏ Martin Luther King...

“Tôi để xứ Ấn Độ vững tin hơn bao giờ hết rằng: đấu tranh phi bạo lực chính là thứ vũ khí sắc...
Phi bạo Lực: Thành công & Thất bại

Phi bạo Lực: Thành công & Thất bại

Chính sách phi bạo lực liệu có khả thi hay không? Tác giả:Yoav Tenembaum – Giảng viên Chương trình Nghiên cứu Ngoại giao,...