25 Cuộc Mít Tinh Chính Trị và Bất Tuân Dân Sự mà bạn nên biết

25 Cuộc Mít Tinh Chính Trị và Bất Tuân Dân Sự mà bạn nên biết

Thật khó để mà trình bày một cách thật trọn vẹn, trong giới hạn của một bài viết ngắn, về mặt lịch sử và những cuộc xung đột đã đưa tới từng hành vi bất tuân dân sự này, và...
read more
12 Nhà hoạt động môi trường mà bạn nên biết

12 Nhà hoạt động môi trường mà bạn nên biết

Từ rất lâu các nhà hoạt động môi trường đã tạo ra một ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta ngày nay, nhưng hầu hết chúng ta không thể nhớ tên của bất cứ Nhà hoạt động môi...
read more
Sử dụng email cho hoạt động xã hội

Sử dụng email cho hoạt động xã hội

Bên cạnh việc sử dụng các mạng xã hội mới như Facebook hay Twitter cho các hoạt động, các tổ chức phi chính phủ lớn như Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền,…vẫn miệt mài...
read more
Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Tin rằng con đường nhanh nhất để đi vào trái tim của một người là thông qua dạ dày của họ, tổ chức Conflict Kitchen đã xúc tiến việc xây dựng sự hiểu biết về giao thoa văn hóa và...
read more
10 cuộc biểu tình phi bạo lực nổi tiếng trên thế giới

10 cuộc biểu tình phi bạo lực nổi tiếng trên thế giới

Các hình thức Phản kháng dân sự, Đấu tranh phi bạo lực (Non Violent) là những phương thức đấu tranh xã hội vì sự tiến bộ và thách thức bất công tốt nhất của xã hội loài người. Nó thực...
read more