Bức tranh toàn cảnh về Hoạt động xã hội bạn không thể không biết- (P1)

Bức tranh toàn cảnh về Hoạt động xã hội bạn không thể không biết- (P1)

Thuật ngữ “hoạt động xã hội” (activism) ở đây được hiểu là hoạt động phát sinh bởi một mục tiêu/lý tưởng cụ thể, hành động này vượt khỏi những trình tự thông thường. Nó có thể là đi đến gõ...
read more
Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Tin rằng con đường nhanh nhất để đi vào trái tim của một người là thông qua dạ dày của họ, tổ chức Conflict Kitchen đã xúc tiến việc xây dựng sự hiểu biết về giao thoa văn hóa và...
read more
Xây dựng tinh thần hành động của nhà hoạt động mỗi ngày

Xây dựng tinh thần hành động của nhà hoạt động mỗi ngày

Câu chuyện về những người hoạt động cộng đồng Một hôm, trong một buổi học, giáo sư yêu cầu chúng tôi giơ tay nếu chúng tôi đam mê hoạt động cộng đồng. Gần như tất cả mọi người trong hội...
read more
Lý thuyết chống lại áp bức

Lý thuyết chống lại áp bức

Tóm tắt: Các thực hành chống lại sự áp bức mang tới một khuôn mẫu cho việc xử lý và thay đổi những cơ cấu xã hội và tâm lý mang tính áp bức, bóc lột bằng các cách thức...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

1. Tổ chức ra nhân lực Khi bạn đã nắm được phương cách để hoạt động hiệu quả, bạn có thể sẽ muốn thành lập nhóm riêng và trở thành người tổ chức. Bạn cần phải tập họp những người...
read more