Martin Luther King: Người tranh đấu cho các quyền bình đẳng ở Mỹ

Martin Luther King: Người tranh đấu cho các quyền bình đẳng ở Mỹ

Nhân kỷ niệm tháng Martin Luther King, Hate Change xin giới thiệu bản lược dịch từ bài tổng hợp MARTIN LUTHER KING, JR: FIGHTING FOR EQUAL RIGHTS IN AMERICA tại website Tavaana. Tầm nhìn và động lực Mặc dù chế độ nô...
read more
12 nhà hoạt động nữ đang thay đổi thế giới mà có thể bạn chưa biết

12 nhà hoạt động nữ đang thay đổi thế giới mà có thể bạn chưa biết

Trên khắp thế giới, những người phụ nữ đầy mạnh mẽ đang vận động để tạo ra thay đổi trong những vấn đề căn bản nhất của con người: từ bình đẳng giới tính và chủng tộc đến khả năng...
read more