10 hiểu lầm nghiêm trọng về phi bạo lực

10 hiểu lầm nghiêm trọng về phi bạo lực

Hate Change dịch. Để hạn chế các hiểu nhầm, Hate Change xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản về hành động phi bạo lực. Nguồn: Gene Sharp, Chính trị của Hành động Phi bạo lực (3 tập), Boston:...
read more
1 7 8 9