Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam (Phần 2)

Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam (Phần 2)

Phần 1: Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam  Thế giới qua hơn nửa thế kỷ nay đã chứng tỏ rằng bất bạo động là phương pháp đấu tranh duy nhất thực sự hữu hiệu trong việc xây...
read more
Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1)

Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1)

  Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả những diễn biến lịch sử, những phát triển kinh...
read more
Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Ngày nay, việc gặp trực tiếp và xin chữ kí cho một Kiến nghị để tìm kiếm sự ủng hộ của mọi người cho một vấn đề cá nhân hay xã hội không còn hiệu quả vì tốn nhiều thời...
read more
Cách để tạo ảnh hưởng (Phần 1)

Cách để tạo ảnh hưởng (Phần 1)

Ảnh hưởng là khả năng thuyết phục ai đó họ hành động và suy nghĩ theo cách chúng ta muốn. Đây là một yếu tố cần thiết của khả năng lãnh đạo. Nếu không thể thuyết phục mọi người về...
read more
Làm chủ kỹ năng điều phối (Phần 2)

Làm chủ kỹ năng điều phối (Phần 2)

Trong một vài đoạn trước, chúng ta đã tìm hiểu những điều hàng ngày bạn có thể làm để sẵn sàng ảnh hưởng đến mọi người khi có nhu cầu. Bây giờ hãy bắt đầu ngay bằng những chiến thuật...
read more
1 2 3