Giai đoạn phân tích: Bước 3- Phân tích vấn đề bằng sơ đồ cây

Phương pháp phân tích vấn đề được sử dụng để xác định và xây dựng một bức tranh toàn cảnh về vấn đề, cụ thể là xác định mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả của vấn đề.  Đây là một bước rất quan trọng bởi vì có thể ý tưởng của bạn, hoặc vấn đề bạn đang nghĩ đến chỉ là hệ quả của một vấn đề gốc rễ khác. Việc tìm ra được vấn đề gốc sẽ giúp dự án của bạn giải quyết được trực tiếp các nguyên nhân của vấn đề và tạo ra kết quả bền vững.

Chúng ta sẽ sử dụng sơ đồ hình cây cho việc phân tích vấn đề. Các bước như sau:

1. Xác định vấn đề chính/cốt lỗi đang tồn tại trong phạm vi lĩnh vực mục tiêu mà bạn nghĩ bạn có thể can thiệp (Vấn đề này bạn đã có từ bước xác định vấn đề)

2. Phân tích nguyên nhân tạo ra vấn đề trên. Hãy đi đến tập cùng của nguyên nhân bằng cách đặt câu hỏi:” Nguyên nhân của nguyên nhân này là gì?” cho đến khi bạn không thể tìm ra câu trả lời nữa, nghĩa là bạn đã đi đến nguyên nhân gốc rễ.

3. Phân tích hậu quả gây ra bởi vấn đề trên. Hãy đặt câu hỏi:” Hậu quả của vấn đề này là gì?” cho đến khi bạn tìm ra hệ quả trực tiếp nhất.

4. Kiểm tra tính logic của biểu đồ hình cây: Vấn đề mà bạn đang phân tích có thực sự đang tồn tại không hay chỉ là vấn đề có thể dự đoán hoặc xảy ra trong tương lai. Các nguyên nhân có liên quan đến vấn đề không? Các hậu quả có phải do vấn đề gây ra không? Các nguyên nhân và hậu quả quan trọng đã được đề cập hết chưa, có mục nào bị lặp lại không? Bạn có nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hậu quả không?

5. Để xây dựng một sơ đồ cây phản ảnh đúng thực trạng và các sự kiện thực tế, bạn nên thực hiện việc phân tích này cùng một số bên liên quan, hoặc một nhóm để mọi người có thể phân tích, đánh giá cùng nhau.

Sau đây là 2 ví dụ về sơ đồ cây vấn đề

Cây vấn đề Người trẻ ít quan tâm đến các vấn đề chính trị-xã hội

 Bạn cũng có thể tải bản PDF  của ví dụ này tại đây :

Cây vấn đề về Tình trạng bỏ học

Bạn cũng có thể xem và tải bản PDF của ví dụ này tại tại đây :

Dẫn nguồn:

Bài viết sử dụng tài liệu từ:

Hướng dẫn quản lý dự án của European Commission

Tài liệu tập huấn Lập kế hoạch dự án – Dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch ODA

Ảnh bìa bài viết: http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

Comments

comments