Giai đoạn phân tích: Bước 3- Phân tích vấn đề bằng sơ đồ cây

Giai đoạn phân tích: Bước 3- Phân tích vấn đề bằng sơ đồ cây

Phương pháp phân tích vấn đề được sử dụng để xác định và xây dựng một bức tranh toàn cảnh về vấn đề, cụ thể là xác định mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. ...
read more