Headlines

Phong trào/Nhân Vật

[ View All ]

Thông tin về các loại hỗ trợ khẩn cấp cho...

Đây là một bộ thông tin tiện ích về các khoản trợ cấp khẩn cấp và các hình thức hỗ trợ khác nhau, từ tài trợ tài chính cho đến hỗ trợ đường dây điện thoại trợ g...

Giới thiệu sách Đi tìm lẽ sống: Người nào có...

Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 28. Biết về anh Thức đã từ lâu, từng theo dõi đợt anh tuyệt thực vào năm 2016 để phản đối các bất công trong trại giam, ...

Hoàn cảnh và vị thế tác động đến chúng ta...

Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Thẩm vấn: (Phần 6)-Hướng dẫn cho nhà hoạt động làm...

Phi bạo lực

[ View All ]
Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam (Phần 2)

Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt...

Phần 1: Con đường dân chủ thực tiễn cho Việt Nam  Thế giới qua hơn nửa thế kỷ nay đã chứng tỏ rằng...
Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1)

Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt...

  Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của...
Các nhân tố chính làm nên thành công của một phong trào xã hội

Các nhân tố chính làm nên thành công...

Bài viết sử dụng trường hợp Phong trào Dân quyền tại Mỹ để phân tích/ Tác giả: Kathy Emery, giảng viên Khoa học chính...
Danh mục bạn phải biết để kết thúc chế độ độc tài

Danh mục bạn phải biết để kết thúc...

(Cảnh báo: Bài nghiên cứu dài hơn 7000 từ, nhưng bạn không thể dừng lại cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng)...
Thế giới đang chứng tỏ Martin Luther King đúng đắn về phi bạo lực như thế nào

Thế giới đang chứng tỏ Martin Luther King...

“Tôi để xứ Ấn Độ vững tin hơn bao giờ hết rằng: đấu tranh phi bạo lực chính là thứ vũ khí sắc...
Phi bạo Lực: Thành công & Thất bại

Phi bạo Lực: Thành công & Thất bại

Chính sách phi bạo lực liệu có khả thi hay không? Tác giả:Yoav Tenembaum – Giảng viên Chương trình Nghiên cứu Ngoại giao,...