Làm chủ kỹ năng điều phối

Làm chủ kỹ năng điều phối

Các tổ chức cộng đồng đều hướng tới mục đích hành động. Có những vấn đề khẩn cấp cần xử lý và giải quyết trong cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do khởi thủy khiến chúng ta đã...
read more
Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Mọi người học cách lãnh đạo như thế nào? Bạn không nhất thiết phải có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh Con người ta biết cách lãnh đạo là nhờ học hỏi. Kể cả những người có vẻ như có...
read more
Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 2)

Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 2)

Bạn bắt tay vào phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng như thế nào? Nếu có thể, hãy đảm bảo các nguồn lực và  hỗ trợ. Một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng không đòi hỏi phải có nhiều...
read more
Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 1)

Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 1)

Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là gì? Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là một phương pháp giáo dục nhấn mạnh vào việc học tập thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng. Khả...
read more
Phần 4: Chuẩn bị đề xuất dự án

Phần 4: Chuẩn bị đề xuất dự án

  Sau khi đã phân tích và lập kế hoạch dự án, bạn đã nắm bắt rõ ý tưởng và các hoạt động mà bạn dự định sẽ triển khai trong dự án của mình. Giờ là lúc bạn trình...
read more
1 3 4 5 6 7 25