Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Confict Kitchen – Con đường từ ẩm thực đến sự hiểu biết văn hóa

Tin rằng con đường nhanh nhất để đi vào trái tim của một người là thông qua dạ dày của họ, tổ chức Conflict Kitchen đã xúc tiến việc xây dựng sự hiểu biết về giao thoa văn hóa và...
read more
10 cuộc biểu tình phi bạo lực nổi tiếng trên thế giới

10 cuộc biểu tình phi bạo lực nổi tiếng trên thế giới

Các hình thức Phản kháng dân sự, Đấu tranh phi bạo lực (Non Violent) là những phương thức đấu tranh xã hội vì sự tiến bộ và thách thức bất công tốt nhất của xã hội loài người. Nó thực...
read more
Đào tạo nạn nhân của vi phạm nhân quyền để họ tự bảo vệ quyền của họ

Đào tạo nạn nhân của vi phạm nhân quyền để họ tự bảo vệ quyền của họ

Chiapas là một bang có dân số bản địa cao nhất ở Mexico. Theo thống kê, dân số bản địa ở đây có trình độ học vấn thấp, nghèo và tình trạng sức khỏe kém. Họ cũng phải chịu nhiều...
read more