Các khóa học trực tuyến cho nhà hoạt động

Các khóa học trực tuyến cho nhà hoạt động

Nhà hoạt động Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình làm việc nhưng lại thiếu vắng các cơ hội nâng cao năng lực và kiến thức. Tuy nhiên, với sự phát triển của...
read more
Áp dụng lý thuyết tâm lý học: “bất hòa nhận thức” để thuyết phục mọi người

Áp dụng lý thuyết tâm lý học: “bất hòa nhận thức” để thuyết phục mọi người

Một trong những nhiệm vụ khó khăn của những nhà hoạt động là phải thuyết phục mọi người tin tưởng vào lý do họ hành động để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thảo...
read more
Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 4) – Tự do biểu đạt và mạng internet

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 4) – Tự do biểu đạt và mạng internet

Quyền tự do biểu đạt trở lên quan trọng trong kỷ nguyên thông tin với sự phổ biến của internet. Ngày nay, một lượng kiến thức phong phú được tạo ra và ngay lập tức được đưa lên mạng internet...
read more
Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 3) Giới hạn của tự do biểu đạt?

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 3) Giới hạn của tự do biểu đạt?

Tự do biểu đạt đôi khi có xung đột với các giá trị và các quyền khác. Ví dụ ở nhiều quốc gia, các phát ngôn thù hận phân biệt chủng tộc bị cấm, vì sự hòa hợp chủng tộc...
read more
Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 2) Vì sao tự do biểu đạt quan trọng?

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 2) Vì sao tự do biểu đạt quan trọng?

Các chính quyền độc tài luôn cố gắng ngăn chặn và hạn chế tự do biểu đạt. Nhưng tại sao họ lại phải làm thế? Việc để cho người dân thoải mái nói những gì mình muốn có phải tốt...
read more