Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 2) Vì sao tự do biểu đạt quan trọng?

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 2) Vì sao tự do biểu đạt quan trọng?

Các chính quyền độc tài luôn cố gắng ngăn chặn và hạn chế tự do biểu đạt. Nhưng tại sao họ lại phải làm thế? Việc để cho người dân thoải mái nói những gì mình muốn có phải tốt...
read more
Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 1) Tự do biểu đạt là gì?

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 1) Tự do biểu đạt là gì?

Tại Việt Nam, Tự do ngôn luận (Freedom of speech) được sử dụng với nghĩa tương đương với Tự do biểu đạt (Freedom of expression) để chỉ quyền trình bày ý kiến của một người mà không phải đối mặt...
read more
Giới thiệu sách Đi tìm lẽ sống:  Người nào có lý do để sống, thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh

Giới thiệu sách Đi tìm lẽ sống: Người nào có lý do để sống, thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh

Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 28. Biết về anh Thức đã từ lâu, từng theo dõi đợt anh tuyệt thực vào năm 2016 để phản đối các bất công trong trại giam, tôi đã nhiều...
read more
Hoàn cảnh và vị thế tác động đến chúng ta như thế nào?

Hoàn cảnh và vị thế tác động đến chúng ta như thế nào?

  Làm thế nào một sinh viên ôn hòa lại có thể biến thành một viên cai ngục tàn ác? Tại sao một người đàn ông bình thường, tôn trọng pháp luật lại bắn những tia điện gây nguy hiểm...
read more
Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Cách thực hiện một Kiến nghị thư online

Ngày nay, việc gặp trực tiếp và xin chữ kí cho một Kiến nghị để tìm kiếm sự ủng hộ của mọi người cho một vấn đề cá nhân hay xã hội không còn hiệu quả vì tốn nhiều thời...
read more