Lý thuyết chống lại áp bức

Lý thuyết chống lại áp bức

Tóm tắt: Các thực hành chống lại sự áp bức mang tới một khuôn mẫu cho việc xử lý và thay đổi những cơ cấu xã hội và tâm lý mang tính áp bức, bóc lột bằng các cách thức...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

1. Tổ chức ra nhân lực Khi bạn đã nắm được phương cách để hoạt động hiệu quả, bạn có thể sẽ muốn thành lập nhóm riêng và trở thành người tổ chức. Bạn cần phải tập họp những người...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 2)- Làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe

Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 2)- Làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe

1. Hãy nói lên quan điểm của mình Việc hoạt động bắt đầu bằng những cuộc đối thoại hàng ngày của bạn với gia đình, bè bạn, những người mới gặp. Khi bạn đam mê thứ gì đó, bạn sẽ...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: ( Phần 1)- Tìm kiếm động lực

Con đường thành nhà hoạt động: ( Phần 1)- Tìm kiếm động lực

Nhà hoạt động là người nhận ra được nhu cầu phải thay đổi trong xã hội và cống hiến thời gian của mình để thúc đẩy quá trình thay đổi diễn ra. Họ đi theo một sự đam mê và...
read more
6 bước để tra cứu và áp dụng luật trong các hoạt động xã hội

6 bước để tra cứu và áp dụng luật trong các hoạt động xã hội

Là người hoạt động xã hội và đấu tranh vì công lý, bạn sẽ thường xuyên gặp các tình huống và vụ việc phải vận dụng pháp luật. Nếu tổ chức của bạn có người chuyên tư vấn pháp lý...
read more
1 4 5 6 7 8 10