Phong trào Vành Đai Xanh: Làm cách mạng bằng trồng cây

Phong trào Vành Đai Xanh: Làm cách mạng bằng trồng cây

Tầm nhìn và động lực Vào đầu những năm 1970, Wangari Muta Maathai, một phụ nữ người Kenya, đã chứng kiến ​​vô số những ảnh hưởng tiêu cực và toàn diện của đến từ việc khai thác rừng của chính...
read more
Thiên An Môn: Thành công và thất bại

Thiên An Môn: Thành công và thất bại

Tóm tắt: Các cuộc biểu tình của sinh viên Trung Quốc vào cuối năm 1986 và đầu 1987 được truyền cảm hứng từ cơn bất mãn lan rộng khi nạn tham nhũng trầm trọng, lạm phát và tình trạng bất...
read more
Mẫu đơn tố giác tội phạm cho chiến dịch: Công lý cho Hạnh

Mẫu đơn tố giác tội phạm cho chiến dịch: Công lý cho Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TỐ GIÁC (Về hành vi cố ý đánh người gây thương tích) Kính gửi: –  Công an quận 2, Tp. Hồ Chí Minh...
read more
Phong trào Hiến Chương 08: Lời kêu gọi chuyến hóa dân chủ tại Trung Quốc

Phong trào Hiến Chương 08: Lời kêu gọi chuyến hóa dân chủ tại Trung Quốc

Tầm nhìn và Động lực “Đảm bảo nhân quyền là mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ và là nền tảng cho tính chính danh của chính quyền; Bản chất của chính sách cũng yêu cầu ‘đặt con người...
read more
Tuần hành vì khoa học: Các biểu ngữ độc đáo nhất

Tuần hành vì khoa học: Các biểu ngữ độc đáo nhất

Ngày Trái Đất năm nay, ngày 22/4/2017 bao gồm một hoạt động rộng khắp, có tên Tuần hành vì Khoa học (March for Science). Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn người xuống dường để tham gia vào hàng...
read more