“Thật hiếm sách viết về hòa bình so với viết về chiến tranh”

“Thật hiếm sách viết về hòa bình so với viết về chiến tranh”

Thật hiếm những cuốn sách viết về hòa bình so với sách viết về chiến tranh. Nhưng điều đó chắc chắn không cản trở chúng ta tìm hiểu và vận dụng tính chất hòa bình, phi bạo lực như một...
read more
10 hiểu lầm nghiêm trọng về phi bạo lực

10 hiểu lầm nghiêm trọng về phi bạo lực

Hate Change dịch. Để hạn chế các hiểu nhầm, Hate Change xin giới thiệu một số khái niệm cơ bản về hành động phi bạo lực. Nguồn: Gene Sharp, Chính trị của Hành động Phi bạo lực (3 tập), Boston:...
read more
1 7 8 9