Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 1)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 1)

Người lãnh đạo cộng đồng là người chịu trách nhiệm cho sự lành mạnh và phát triển của cộng đồng đó. Bạn có phải là một người lãnh đạo cộng đồng hay không? Bạn có muốn trở thành một người...
read more
Làm chủ kỹ năng điều phối

Làm chủ kỹ năng điều phối

Các tổ chức cộng đồng đều hướng tới mục đích hành động. Có những vấn đề khẩn cấp cần xử lý và giải quyết trong cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do khởi thủy khiến chúng ta đã...
read more
Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Mọi người học cách lãnh đạo như thế nào? Bạn không nhất thiết phải có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh Con người ta biết cách lãnh đạo là nhờ học hỏi. Kể cả những người có vẻ như có...
read more
Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 2)

Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 2)

Bạn bắt tay vào phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng như thế nào? Nếu có thể, hãy đảm bảo các nguồn lực và  hỗ trợ. Một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng không đòi hỏi phải có nhiều...
read more
Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 1)

Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 1)

Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là gì? Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là một phương pháp giáo dục nhấn mạnh vào việc học tập thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng. Khả...
read more