Phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng bằng mô hình học tập dựa trên phục vụ cộng đồng (Phần 1)

Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là gì?

Học tập dựa trên phục vụ cộng đồng là một phương pháp giáo dục nhấn mạnh vào việc học tập thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng. Khả năng là, có bao nhiêu người tin vào phương pháp giáo dục này thì sẽ có từng ấy cách thức để tổ chức ra những trải nghiệm về học tập phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn chung, các đặc điểm dưới đây được chấp nhận như là bộ phận của khái niệm học tập phục vụ cộng đồng:

– Sinh viên hoặc thanh niên tham gia vào các công việc/vị trí phục vụ cộng đồng được tổ chức kỹ lưỡng.

– Họ nhận được một sự định hướng hoặc đào tạo nào đó.

– Các vị trí/công việc này được điều phối bởi tổ chức của bạn, cùng với một tổ chức giáo dục, một chương trình hoặc tổ chức phục vụ cộng đồng, và các hội nhóm khác trong cộng đồng.

– Sinh viên hoặc thanh niên thường kiếm được một dạng tín chỉ/ghi nhận nào đó hoặc được trả công cho sự phục vụ của họ.

Việc cho các sinh viên hoặc thanh niên làm báo cáo về trải nghiệm của họ – thông qua các tập san, thảo luận nhóm, và các phương pháp khác – là một thành tố quan trọng giúp họ học hỏi được nhiều hơn từ các trải nghiệm thực địa.

Học tập phục vụ cộng đồng có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, lãnh đạo của một hội thánh có thể sắp xếp với khu dân cư ở quanh một trường học tại địa phương, trong đó thanh niên được tuyển vào làm việc tại một nơi cư trú cho người vô gia cư; hoặc một trường trung học có thể lập ra một chương trình trong đó sinh viên của các lớp học tiếng Anh tăng cường có thể hỗ trợ giảng dạy trong một chương trình dạy đọc viết cho người trưởng thành. Trong phần này chúng tôi sẽ mô tả một dự án học tập phục vụ cộng đồng, có thể đóng vai trò như một hình mẫu cho bạn. Chúng tôi gọi đó là đội ngũ lãnh đạo cộng đồng.

Thế nào là một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng?

Một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng có chức năng kết nối sinh viên với các tổ chức hoặc các sáng kiến ​​trong cộng đồng của họ. Thành viên của đội ngũ lãnh đạo cộng đồng thường làm việc cho các tổ chức hoặc sáng kiến đó ​​trong một khoảng thời gian định sẵn – thường là trong phạm vi một kỳ nghỉ hè – và được tạo cơ hội để làm công tác phát triển và y tế cộng đồng trong các cộng đồng, mà trong đó họ có thể có ý thức muốn góp sức vào xây dựng (thường là chính quê hương của họ). Hầu hết những công việc đó đều mang tính chất ngắn hạn, nhưng mối quan hệ giữa sinh viên, tổ chức cộng đồng và các điều phối viên của đội ngũ thì có thể kéo dài lâu hơn (xem thí dụ của chúng tôi), khi các chủ nhà và thành viên của đội ngũ đó xây dựng được tình bạn cũng như các mối quan hệ công tác.

Tại Trung tâm Phát triển và Y tế cộng đồng KU chúng tôi đã có một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng của chính mình từ vài năm trở lại đây. Đội ngũ Lãnh đạo Cộng đồng Kansas (Kansas Community Leadership Corps) là một trải nghiệm thực địa kéo dài 2 tháng mùa hè cho 10 sinh viên của KU trong nhiệm vụ tạo ra các cộng đồng lành mạnh ở tiểu bang Kansas. Dự án này tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp công việc và trợ giúp sinh viên thông qua các tổ chức dựa trên cộng đồng ở địa phương và các tổ chức hỗ trợ, chẳng hạn như các Trung tâm Phòng ngừa Khu vực Kansas và các hiệp hội của khu dân cư. Trong thời gian công tác, các thành viên của đội giao tiếp với nhau thông qua các diễn đàn và hội họp hằng tuần trong phòng trò chuyện trên Internet, và họ sử dụng các nguồn trợ giúp kỹ thuật sẵn có thông qua trang Community Tool Box này của chúng tôi.

Tại sao cần phát triển một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng?

Có nhiều lý do khiến bạn phải suy nghĩ về việc phát triển một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng. Một đội ngũ như vậy có thể làm được nhiều thứ:

– Cung cấp trải nghiệm về giáo dục “thế giới thực” có ý nghĩa, phù hợp cho học sinh sinh viên tham gia

– Giảng dạy các giá trị tích cực, năng lực lãnh đạo, ý thức công dân và trách nhiệm cá nhân

– Mời tham gia và khuyến khích học sinh sinh viên trở thành thành viên tích cực của cộng đồng mình.

– Dạy các kỹ năng làm việc và chuẩn bị hàng trang vào đời cho sinh viên sau khi ra trường

– Mang nỗ lực kết nối vươn xa của bạn tới quy mô cộng đồng địa phương, tiểu bang, và rộng hơn nữa

– Gia tăng sự hợp tác và các mối quan hệ đối tác trong cộng đồng trường học

– Giúp đỡ công tác giáo dục cộng đồng

– Đóng góp nhiều giờ phục vụ cho những người khó khăn, cho các tổ chức phi lợi nhuận, công ty tư nhân và các cơ quan của chính phủ

– Giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề trong cộng đồng của họ, và trang bị cho họ khả năng ra các quyết định sáng suốt về những vấn đề đó trong sự nghiệp cũng như đời sống dân sự sau này của họ.

Đâu là thời điểm thích hợp để phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng?

Một mặt, bạn có thể tạo ra các cơ hội học tập phục vụ cộng đồng vào bất cứ lúc nào, nhưng mặt khác, một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng lại có thể là có ích nhất đối với bạn sau khi tổ chức của bạn đã lập ra được kế hoạch chiến lược của mình và phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược. Bạn có thể sử dụng những đối tác này như các nhóm chủ nhà (đăng cai) đối với các thành viên của đội ngũ; và các thành viên của đội ngũ này có thể giúp đối tác của bạn thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động chiến lược: đây là một tình huống hoàn hảo trong đó 2 bên đều được lợi.

Những ai nên tham gia vào việc phát triển đội ngũ lãnh đạo cộng đồng?

Để một đội ngũ lãnh đạo cộng đồng làm việc được, điều quan trọng là phải có sẵn các quan hệ đối tác mạnh, đã được tạo dựng vững chắc. Ít nhất, cần phải hình thành được quan hệ đối tác giữa một bên là định chế hoặc tổ chức đóng vai trò tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên hoặc thanh niên –  với bên kia là các tổ chức riêng lẻ là nơi mà sinh viên/thanh niên sẽ được sắp xếp công việc. Ở trường hợp khác, một quan hệ đối tác có thể là một sự cộng tác toàn diện mà trong đó các trường học, cơ quan, các thành viên cộng đồng, thanh niên, chính quyền thành phố và các doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau để thiết kế và thực hiện một sáng kiến ​​học tập phục vụ cộng đồng trên quy mô toàn hệ thống.

Người viết: Chris Hampton và Jerry Schultz

Nguồn bài dịch: Developing a Community Leadership Corps: A Model for Service-Learning

Nguồn ảnh bìa: https://www.insperity.com

Comments

comments