Bảo vệ quyền con người là mục tiêu của hoạt động xã hội

Hate Change xin giới thiệu 30 quyền con người cơ bản nằm trong tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nếu bạn thấy quyền của bạn hay của bất cứ ai bị xâm phạm, xin đừng chỉ im lặng. Đè nén lương tri để hùa theo cái xấu, cái ác có thể làm cho chúng ta bình an chốc lát nhưng sẽ để lại những vết thương mãi mãi về sau.

Ngày nay, các hoạt động xã hội ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đều đang hướng đến bảo vệ và tranh đấu cho các quyền con người. Nếu có thể, bạn hãy bắt đầu một hoạt động từ vấn đề xã hội mà bạn quan tâm. Nếu không có điều kiện, bạn hãy là một phần hoặc ủng hộ các phong trào xã hội khi cần thiết.

Hate Change hiểu rằng, tất cả chúng ta đều mong muốn xã hội ngày càng tốt đẹp và nhân bản hơn.

Tuyên ngôn nhân quyền là bản tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Tuyên ngôn phát sinh trực tiếp từ những kinh nghiệm của Chiến tranh thế giới thứ hai và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới, trong đó liệt kê các quyền cơ bản mà mọi cá nhân, được hưởng, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác.

Comments

comments