Tiến trình Helsinki và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở châu Âu

Tiến trình Helsinki và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở châu Âu

Tầm nhìn và Động lực Khi Hội nghị về An ninh và Hợp tác Châu Âu (CSCE) bắt đầu vào năm 1972 tại Helsinki, Phần Lan; không ai ngờ được rằng những gì đã được khởi đầu như là nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa phương Tây và khối Xô Viết lại ...
read more
Cách Mạng Nhung: Sự kết thúc trong hòa bình của chủ nghĩa Cộng sản tại Tiệp Khắc

Cách Mạng Nhung: Sự kết thúc trong hòa bình của chủ nghĩa Cộng sản tại Tiệp Khắc

Năm 1989, trong sự bất mãn trước tình trạng đàn áp về chính trị và điều kiện sống nghèo nàn, giới sinh viên Tiệp Khắc (Czechoslovak) đã tiến hành một loạt những cuộc biểu tình chống chế độ cộng sả...
read more