Xây dựng hồ sơ vận động cho nhà hoạt động trước nguy cơ bị bỏ tù

Xây dựng hồ sơ vận động cho nhà hoạt động trước nguy cơ bị bỏ tù

Khi chọn trở thành nhà hoạt động hoặc đơn giản là lên tiếng phản đối những bất công, có lẽ bạn không thể hình dung một ngày nào đó, bạn có thể bị truy tố hình sự vì một số...
read more