Phát triển kế hoạch xây dựng đội ngũ lãnh đạo

Phát triển kế hoạch xây dựng đội ngũ lãnh đạo

Trong việc cải tiến và phát triển cộng đồng, năng lực lãnh đạo là nguồn lực quan trọng nhất: Nó là động cơ kéo cả đoàn tàu chạy trên đường ray. Khi tham gia vào các nhóm hay tổ chức,...
read more