Làm chủ kỹ năng điều phối

Làm chủ kỹ năng điều phối

Các tổ chức cộng đồng đều hướng tới mục đích hành động. Có những vấn đề khẩn cấp cần xử lý và giải quyết trong cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do khởi thủy khiến chúng ta đã...
read more
Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Mọi người học cách lãnh đạo như thế nào? Bạn không nhất thiết phải có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh Con người ta biết cách lãnh đạo là nhờ học hỏi. Kể cả những người có vẻ như có...
read more
Bức tranh toàn cảnh về Hoạt động xã hội bạn không thể không biết- (P3)

Bức tranh toàn cảnh về Hoạt động xã hội bạn không thể không biết- (P3)

Yếu tố lãnh đạo Người lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong các nhóm hoặc phong trào hoạt động. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như người đại diện, người phát ngôn, hình mẫu cho...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

Con đường thành nhà hoạt động: (Phần 3)-Trở thành người lãnh đạo

1. Tổ chức ra nhân lực Khi bạn đã nắm được phương cách để hoạt động hiệu quả, bạn có thể sẽ muốn thành lập nhóm riêng và trở thành người tổ chức. Bạn cần phải tập họp những người...
read more