Các bước xin tài trợ cho các dự án xã hội từ các quỹ

Các bước xin tài trợ cho các dự án xã hội từ các quỹ

Bài viết này tập trung vào cách xin trài trợ từ các quỹ tài trợ, các quỹ của các chính phủ, nhà tài trợ lớn thông qua các dự án mà không phải là việc gây quỹ từ các cá...
read more
25 Cuộc Mít Tinh Chính Trị và Bất Tuân Dân Sự mà bạn nên biết

25 Cuộc Mít Tinh Chính Trị và Bất Tuân Dân Sự mà bạn nên biết

Thật khó để mà trình bày một cách thật trọn vẹn, trong giới hạn của một bài viết ngắn, về mặt lịch sử và những cuộc xung đột đã đưa tới từng hành vi bất tuân dân sự này, và...
read more
Con đường thành nhà hoạt động: ( Phần 1)- Tìm kiếm động lực

Con đường thành nhà hoạt động: ( Phần 1)- Tìm kiếm động lực

Nhà hoạt động là người nhận ra được nhu cầu phải thay đổi trong xã hội và cống hiến thời gian của mình để thúc đẩy quá trình thay đổi diễn ra. Họ đi theo một sự đam mê và...
read more
Vì sao công việc thay đổi xã hội cần phải đi đôi với tiếng cười

Vì sao công việc thay đổi xã hội cần phải đi đôi với tiếng cười

Những cuộc đấu tranh chống lại tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc chủ nghĩa độ tài, quân phiệt hiếm khi được liên kết – trong suy nghĩ hoặc trong thảo luận – với sự hài hước. Bản thân chúng...
read more
Bốn giai đoạn của phong trào xã hội- (Phần 3/3): Các kiểu thoái trào

Bốn giai đoạn của phong trào xã hội- (Phần 3/3): Các kiểu thoái trào

read more
1 2 3 4