Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 1)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 1)

Người lãnh đạo cộng đồng là người chịu trách nhiệm cho sự lành mạnh và phát triển của cộng đồng đó. Bạn có phải là một người lãnh đạo cộng đồng hay không? Bạn có muốn trở thành một người...
read more
Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Người lãnh đạo cộng đồng là gì? (Phần 2)

Mọi người học cách lãnh đạo như thế nào? Bạn không nhất thiết phải có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh Con người ta biết cách lãnh đạo là nhờ học hỏi. Kể cả những người có vẻ như có...
read more