Tiến trình Helsinki và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở châu Âu

Tiến trình Helsinki và sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở châu Âu

Tầm nhìn và Động lực Khi Hội nghị về An ninh và Hợp tác Châu Âu (CSCE) bắt đầu vào năm 1972 tại Helsinki, Phần Lan; không ai ngờ được rằng những gì đã được khởi đầu như là nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa phương Tây và khối Xô Viết lại ...
read more