Biểu tình hiếm có tại Trung Quốc để chống lại việc đàn áp người nhập cư

Biểu tình hiếm có tại Trung Quốc để chống lại việc đàn áp người nhập cư

Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hàng trăm người biểu tình đã lên án việc trục xuất và phá hủy các khu nhà của hàng ngàn người nhập cư. Chủ nhật vừa qua, ngày 10/12/2017, người biểu tình tụ tập trên...
read more
Lưu Hiểu Ba: Nhà hoạt động Trung Quốc đã trả giá cao nhất có thể cho dân chủ & nhân quyền

Lưu Hiểu Ba: Nhà hoạt động Trung Quốc đã trả giá cao nhất có thể cho dân chủ & nhân quyền

Lưu Hiểu Ba, một trí thức nổi tiếng người Trung Quốc, người đã bảo vệ những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn khỏi sự tấn công của quân đội, người thúc đẩy mạnh mẽ cho Hiến Chươ...
read more
Phong trào Hiến Chương 08: Lời kêu gọi chuyến hóa dân chủ tại Trung Quốc

Phong trào Hiến Chương 08: Lời kêu gọi chuyến hóa dân chủ tại Trung Quốc

Tầm nhìn và Động lực “Đảm bảo nhân quyền là mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ và là nền tảng cho tính chính danh của chính quyền; Bản chất của chính sách cũng yêu cầu ‘đặt con người...
read more