Thông tin về các loại hỗ trợ khẩn cấp cho nhà bảo vệ nhân quyền và các tổ chức xã hội đang gặp nguy hiểm

Đây là một bộ thông tin tiện ích về các khoản trợ cấp khẩn cấp và các hình thức hỗ trợ khác nhau, từ tài trợ tài chính cho đến hỗ trợ đường dây điện thoại trợ giúp, kỹ thuật số và ứng dụng điện thoại cho những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự khi gặp khó khăn.

Mời các bạn tải bộ thông tin tại đây: [wpdm_package id=’3330′]

Mục lục:

A. NHỮNG QUỸ HỖ TRỢ KHẨN CẤP 

1. PROTECTDEFENDERS.EU

1.1 Những khoản trợ cấp khẩn cấp

1.2 Trợ cấp chuyển chỗ ở tạm thời

1.3. Những tổ chức khác trong Hiệp hội ProtectDefenders

2. Tổ chức Freedom House

2.1. Trợ giúp khẩn cấp cho các nhà hoạt động ở tuyến đầu

2.2. Quỹ Lifeline trợ giúp các tổ chức dân sự đang bị bao vây bởi các mối đe doạ

2.3. Chương trình Dignity for All (dành cho các nhà hoạt động vì cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới/LGBT)

3.Những khoản trợ cấp nhỏ của EIDHR cho các nhà bảo vệ nhân quyền đang có khả năng gặp nguy hiểm

4.Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalist)

5.Học bổng dân chủ Reagan-Fascell

6.Mạng lưới quốc tế các thành phố nhận người tị nạn (ICORN)

7.Chương trình hỗ trợ học giả có nguy cơ gặp nguy hiểm (Scholars at Risk)

8.Mạng lưới các nhà bảo vệ nhân quyền Trung Phi (Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale (REDHAC)

B. CÔNG CỤ SỐ VÀ CÔNG CỤ KHẨN CẤP 

1. Tổ chức Ân xá Quốc tế: Nút “Panic” (Ứng dụng điện thoại khẩn cấp)

2. Dự án Natalia: Vòng tay báo động

3. Access Now: Đường dây khẩn cấp và trợ giúp an ninh số

4. Tổ chức An ninh không biên giới (Security without Borders): trợ giúp an toàn số

5. Đối tác Bảo vệ Số (Digital Defenders Partnership (Hivos))

6. Greenhost: Các dịch vụ lưu trữ web và phản ứng nhanh