Trở thành một phần của Hate Change, tại sao không?

Bạn có thể gửi bài hợp tác với Hate Change qua địa chỉ email: hatechange.re@gmail.com. Chúng tôi thanh toán nhuận bút vào ngày 25 hàng tháng sau khi bài viết của bạn được đăng tải.

Các bài viết của bạn có thể là bài dịch, bài viết, tranh vẽ, ý tưởng… liên quan đến chủ đề mà Hate Change đang xây dựng như: phương pháp đấu tranh ôn hòa, kỹ năng, giá trị cho nhà hoạt động xã hội, kiến thức về đấu tranh phi bạo lực, bất tuân dân sự,…

Tất cả các bài viết, bài dịch trên Hate Change đều là bài gốc.

Nếu bạn có khả năng dịch, nhưng chưa chủ động tìm được nguồn bài, bạn có thể liên lạc với Hate Change. Chúng tôi sẽ gửi lại bạn một đoạn văn bản ngắn để bạn dịch thử và sau đó sẽ gửi “đặt hàng” bạn.

Đừng ngần ngại nếu bạn chưa có kinh nghiệm, chúng tôi có biên tập dịch và biên tập viết bài. Nếu bạn muốn đi chung một con đường với Hate Change, chúng ta giúp nhau cùng hoàn thiện.

Tham gia cùng Hate Change, làm việc, học hỏi để trở thành nhà hoạt động xã hội, nghĩa là bạn sẽ chung sức chung lòng cùng rất nhiều cá nhân nhiệt huyết khác hành động cho những gì mà bạn tin tưởng để mang lại những thay đổi tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng.

Chú ý: 

Để gửi bài, các bạn cần trình bày bài viết vào file word rồi đính kèm toàn bộ ảnh sẽ sử dụng, đánh số thứ tự ảnh và ghi chú vị trí bạn muốn sử dụng ảnh.

Comments

comments