Phần 4: Chuẩn bị đề xuất dự án

 

Sau khi đã phân tích và lập kế hoạch dự án, bạn đã nắm bắt rõ ý tưởng và các hoạt động mà bạn dự định sẽ triển khai trong dự án của mình. Giờ là lúc bạn trình bày lại quá trình phân tích bằng văn bản để gửi đến các nhà tài trợ cũng như người ủng hộ để tìm kiếm các hỗ trợ cần thiết. Có hai dạng Đề xuất dự án.

1. Bảng tóm tắt dự án

Đây là một văn bản ngắn, thường từ 1 đến 3 trang mô tả các vấn đề mà dự án của bạn muốn giải quyết. Nó cũng cần phác thảo ra các hoạt động của dự án và cách thức mà chúng sẽ đem lại những kết quả mong muốn của dự án. Bảng tóm tắt dự án là một tài liệu tốt cho việc tiếp trợ các nhà tài trợ tiềm năng, vì không phải ai cũng có thời gian để đọc một bản dự án dài cả chục trang với nhiều phân tích và số liệu.

Văn bản này cũng có thể giúp giải thích ý tưởng dự án của bạn với đồng nghiệp và đối tác, nhằm thuyết phục họ tham gia ủng hộ hoặc trở thành tình nguyện viên của dự án.

Bản tóm tắt dự án nên bao gồm:

– giải thích về vấn đề cần giải quyết bằng dự án đề xuất

– mô tả ngắn gọn về người thụ hưởng (cả nhóm đối tượng mà dự án hướng tới và người thụ hưởng cuối cùng) và số lượng

– các mục tiêu mà dự án muốn đạt được

– phác thảo các hoạt động của dự án

– Thông tin tóm tắt về tổ chức đề xuất ra dự án này, bao gồm kinh nghiệm trước đây với các dự án thuộc loại này

– thông tin liên lạc

– tên và kinh nghiệm chuyên môn của các thành viên chủ chốt của nhóm sẽ thực hiện dự án

– thời lượng của dự án và chi phí ước tính

2. Bản dự án đầy đủ

Bản dự án đầy đủ có thể được viết tự do bởi chính bạn dựa trên các thông tin mà bạn đã phân tích, thẩm định và lên kế hoạch. Nó cũng có thể được soạn thảo dựa theo một mẫu có sãn của nhà tài trợ. Nhưng điều quan trọng là dù ở dạng nào đi nữa, nó cũng cần có các phần sau đây:

1. Giới thiệu về tổ chức/nhóm dự án

2. Mô tả dự án

– Mục tiêu của dự án

– Đối tượng thụ hưởng của dự án

– Đối tượng mục tiêu

– Địa điểm, thời gian thực hiện dự án

– Các kết quả cụ thể mà dự án muốn đạt được

– Các hoạt động của dự án

– Nhân lực

– Ngân sách dự kiến

– Cách hạn chế rủi ro nếu có

– Cách đo lường hiệu quả của dự án

Hãy sử dụng quá trình phân tích và lên kế hoạch một cách thông minh để trình bày một bản dự án có sức thuyết phục.